Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den stora återställningen: Städerna

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa – och lösa klimatkrisen.

I det här utbildningsklippet utmanar designern Bruce Mau oss att se hur vi kan förändra sådant som vi trott varit permanent, för att inom en nära framtid leva långsiktigt hållbart.

Pedagogiska och färgstarka animationer förstärker budskapet.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i december 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991206
0,00 kr

I det här utbildningsklippet utmanar designern Bruce Mau oss att se hur vi kan förändra sådant som vi trott varit permanent, för att inom en nära framtid leva långsiktigt hållbart.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Utbildningsklippet passar Bygg- och anläggningsprogrammet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in