Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Livscykler

Under en livstid genomgår en levande organism förändringar och olika stadier. Det kallas för en livscykel. De här förändringarna kan se olika ut, beroende på vilken typ av organism det handlar om.

I den här filmen ska vi undersöka vad en livscykel är för något. Vi går också igenom några olika exempel: människors, fjärilars, grodors och blommande växters livscykler. Vi går bland annat igenom begrepp som metamorfos, amfibie och pollination.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om natur och miljö i ämnet biologi.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/livscykler-1871km/c071e804-cc7b-4f07-897f-659a30413d78

Kapitel:
Inledning (00:00–00:55)
Vad är en livscykel? (00:56–02:12)
Människans och andra däggdjurs livscykler (02:13–04:06)
Insekternas livscykler (04:07–07:07)
Groddjurens livscykler (07:08–09:02)
Växternas livscykler (09:03–12:20)
Sammanfattning (12:21–Slut)

“En fin film med väldigt vackra miljöer. Den var tydlig och med begrepp som förstärkte informationen. Dessutom visade den på flera exempel på livscykler bland växter, djur och människor.”
– NO-lärare, mellanstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1871
200,00 kr

I den här filmen ska vi undersöka vad en livscykel är för något och titta på några exempel på hur några olika livscykler ser ut. Vi går igenom begrepp som metamorfos, amfibie och pollination.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och miljö
- Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
- Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Natur och miljö
- Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.
- Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in