Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sveriges vanligaste dagfjärilar

När man säger fjäril tänker nog många på de färgglada fjärilar som vi ser på sommaren. I Sverige har vi 121 arter av så kallade dagfjärilar! Men vad är en dagfjäril?

Med hjälp av en biolog ska vi ge oss ut i naturen och undersöka dagfjärilarna samtidigt som vi får lära oss om de fem vanligaste dagfjärilarna som vi har i Sverige. Vi får också reda på vad du och jag kan göra för att hjälpa fjärilarna att överleva.

Artikelnummer
Medix182
200,00 kr

Vilka är våra vanligaste dagfjärilar? Det lär vi oss i den här filmen.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen
- Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
- Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och miljö
- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
- Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in