Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Världens fjärilar

Fjärilar spelar en viktig roll i vårt ekosystem och de finns på alla jordens kontinenter förutom Antarktis.

I det här klippet ska vi lära oss om världens fjärilar – från den allra minsta till den allra största!

Artikelnummer
NK-358
0,00 kr

I det här klippet lär vi oss om världens fjärilar!

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen
- Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
- Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och miljö
- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
- Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in