Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Bill och hemliga Bolla

När Bill äntligen får en lillasyster är han en jättestolt storebror, men ibland ganska trött på barnaskriket. Lillasystern Bolla är pigg och glad, dansar, trallar och älskar att riva papper.

Men efter ett tag märker familjen att något är på tok: Bolla känner inte igen någon, bryr sig inte om sällskap och svarar aldrig på tilltal. Bill, mamma och pappa är mycket ledsna. Släkt, vänner och bekanta deltar i sorgen – ända tills Bill upptäcker att Bolla själv inte är ledsen alls. Bill är stolt över att ha en syster som är ”speciell, hemlig, sin egen sort”.

Artikelnummer
ETS5212
200,00 kr

När Bill äntligen får en lillasyster är han en jättestolt storebror. Han är stolt över att ha en syster som är ”speciell, hemlig, sin egen sort”.

Läroplansmål, förskola:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Läroplansmål, grundskola:

Svenska årskurs 1–3

Läsa och skriva

 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i tex­terna och jämföra med egna erfarenheter.

Tala, lyssna och samtala

 • Strukturerade samtal. Att berätta om vardagliga händelser samt att uttrycka kän­slor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, ställa frågor och ge kom­men­tarer.

 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Samhällskunskap årskurs 1–3

Att leva tillsammans

 • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med be­ty­del­se för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

 • Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däri­bland i skolan och i digitala miljöer.

Att leva i världen

 • Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen).

Bild årskurs 1–3

Bildanalys

 • Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

 • Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in