Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kalles födelsedagsäventyr

Kalles födelsedagsäventyr är en rolig och stundtals spännande film om Kalles efterlängtade födelsedag som inte alls blir som han tänkt sig. Lillasyster blir sjuk och ingen har tid att fira Kalle. Han rymmer i protest – till farmor som egentligen bor ganska nära… det ligger bara en liten mörk skog däremellan.

Artikelnummer
ETS5187
200,00 kr

Kalles födelsedagskalas blir inställt när hans lillasyster blir sjuk. I protest rymmer han hemifrån, men för att kunna rymma hem till farmor måste han ta sig igenom en skog…

LÄROPLANSMÅL – Förskola

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, – förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
– självständighet och tillit till sin egen förmåga,
– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
– fantasi och föreställningsförmåga,
– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

LÄROPLANSMÅL – Lgr22

Centralt innehåll – BIOLOGI 1–3

Året runt i naturen
• Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kropp och hälsa
• Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Centralt innehåll – SVENSKA 1–3

Texter
• Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 1–3

Att leva tillsammans
• Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
• Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Att undersöka verkligheten
• Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.
• Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in