Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Titina

Världens mest kända upptäcktsresande, den norska superstjärnan Roald Amundsen ger sig iväg i ett luftskepp för att erövra Nordpolen. Med sig har han Umberto Nobile, mannen som byggt skeppet, och som inte åker någonstans utan sin älskade lilla hund Titina. Resan blir en succé, men leder till en dispyt om vem av de två männen som ska få ta åt sig äran av upptäckten. Vem förtjänar egentligen äran? Är det Roald eller Umberto eller kanske rentav Titina?

En nästan alldeles sann historia om den lilla terriern Titina som erövrade Nordpolen. Ett polaräventyr för hela familjen.

Artikelnummer
ETS5200
200,00 kr

Ett polaräventyr för hela familjen om den lilla hunden Titina som var med och upptäckte Nordpolen!

Övergripande mål
Normer och värden
Skolans mål är att varje elev

 • respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet,

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Förskoleklass
Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Centralt innehåll
Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Natur, teknik och samhälle

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll Historia 1–3
Att leva tillsammans

 • Skildringar av människors levnadsvillkor förr i tiden, till exempel i barn­litte­ratur, sånger och filmer. Minnen berättade av människor som lever nu.

Centralt innehåll Historia 4–6
Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Centralt innehåll Geografi 1–3
Att leva i världen

 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

 • Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information, till exempel textläsning, intervjuer och ob­ser­vationer. Samtal om olika källors användbarhet och tillförlitlighet.

Centralt innehåll Geografi 4–6
Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar männi­skans livsmiljöer.

 • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och värl­den.

 • Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett ur­­val av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in