Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Betingning - inlärning och beteende

Under ditt liv pågår inlärning, som du inte ens tänker på. När du är ung lär du dig till exempel vilket beteende som leder till belöning – och vilket beteende som leder till bestraffning. Du lär dig hur du ska bete dig, men också hur du ska reagera.
I den här filmen ska vi lära oss om betingning, vilket är en form av inlärning. Vi går igenom klassisk betingning, operant betingning och emotionell betingning. Filmen tar hjälp av experiment av Ivan Pavlov – Pavlovs hundar – och Edward Lee Thorndike. Vad är skillnaden mellan positiv förstärkning och positiv bestraffning? Hur använder sig spelföretag av betingning? Och vad innebär avbetingning? Det ska vi lära oss!

Det här är en film för elever i gymnasiet när de läser psykologi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/betingning-inlarning-och-beteende/877bf21e-9a12-450a-956d-6968f2df89d2

Kapitel:
Inledning (00:00–00:59)
Stimulus och obetingad respons (01:00–02:44)
Klassisk betingning - Pavlovs hundar (02:45–05:18)
Operant betingning (05:19–08:25)
Kopplingen mellan stimulus och respons (08:26–09:31)
Betingning – beroendebeteende och reklam (09:32–12:02)
Sammanfattning (12:03–SLUT)


"Filmen beskriver på ett enkelt sätt hur olika typer av betingning påverkar mänskligt beteende och ger många exempel både från vardagen, media och reklam. En bra introduktion till behaviorismen!"
– Gymnasielärare, psykologi

Artikelnummer
SOL7545
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om betingning, vilket är en form av inlärning. Vi går igenom klassisk betingning, operant betingning och emotionell betingning.

Psykologi (Gymnasiet)
Ämnets syfte
“Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan.” … “Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom.”

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen.
2. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.
3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto