Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Anpassningar hos djur

Evolution genom naturligt urval har format allt levande på jorden. Anpassningar är de särdrag eller egenskaper hos en organism som förbättrar dess chanser att överleva eller fortplanta sig. Det finns i huvudsak tre typer av anpassningar: strukturella, beteendemässiga och fysiologiska. I den här filmen ska vi lära oss mer om anpassningar och se exempel på hur de visar sig i naturen! Vi tittar närmare på djur som fjällräv, knölval och kameldjur.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:49)
- Strukturella anpassningar (01:50 - 06:29)
- Beteendemässiga anpassningar (06:30 - 09:00)
- Mimikry (09:01 - 10:16)
- Fysiologiska anpassningar (10:17-12:51)
- Samverkande anpassningar (12:52 - 15:06)
- Avslutning (15:07 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7440
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om anpassningar hos djur som formats genom evolutionen. Vi ser exempel på djur som anpassats på olika sätt: som bläckfisken, myrpiggsvinet och ugglefjärilen.

Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
• Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in