Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Alla utlänningar har fördragna gardiner

I Osloförorten Romsås möter vi 15-åriga Mariana som försöker hantera familjerelationer, skolan, vänner och saknaden av hennes bror som åkt till krigets Afghanistan. Och inte minst försöker hon hantera den stora kärleken, Ali2, som går i klassen över henne.

En tonsäker skildring av vänskap, kärlek och att gå sin egen väg och som fångar hur det är att vara ung i Norge och i världen idag. Filmen bygger på Maria Navarro Skarangers uppmärksammade debutroman med samma namn.

Filmen vann pris för bästa ungdomsfilm på BUFF 2021.

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 10.

Artikelnummer
ETS5179
200,00 kr

En film om hur jävligt och underbart det är att vara förälskad, om vänskap, saknad och kärlek, om självständighet och att välja sin egen väg. Kort sagt om att vara ung i världen idag.

Centralt innehåll – BIOLOGI 7-9
Kropp och hälsa
• Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP 7-9
Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, t.ex. av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Centralt innehåll – SVENSKA 7-9
Språkbruk
• Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Centralt innehåll – NATURKUNSKAP Gym:
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Centralt innehåll – SAMHÄLLSKUNSKAP Gym:
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in