Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Alexander den store

Alexander den store var en makedonisk kung som ledde sina soldater i erövringen av det väldiga perserriket. Han skapade ett av antikens största riken, som sträckte sig från Medelhavet till Indien.

Utbildningsklippet berättar övergripande om Alexander den stores liv och gör nedslag i några av de centrala händelser som gjorde honom berömd.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991266
0,00 kr

Vi berättar övergripande om Alexander den stores liv och gör nedslag i några av de centrala händelser som gjorde honom berömd.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess be­ty­delse för vår egen tid.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in