Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Demokratins historia – en översikt

Demokratins rötter finns i antiken och den vi känner bäst till är den grekiska demokratin i Aten. Den inspirerade romarna, vars styrelseskick fortsatt att inspirera in i vår tid.

I det här utbildningsklippet får du en snabb översikt över demokratins utveckling. Vi tar upp begrepp som folkförsamling, råd, folkdomstol, representativ demokrati och romersk rätt.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991260
0,00 kr

I utbildningsklippet får du en översikt över demokratins utveckling. Vi tar bland annat upp begreppen folkförsamling, folkdomstol, representativ demokrati och romersk rätt.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess be­ty­delse för vår egen tid.
  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Beslutsfattande och politiska idéer

  • Vad begreppen demokrati och diktatur, monarki och republik samt par­la­men­tarism och presidentstyre innebär. Exempel på hur dessa olika stats- och styrelseskick kan fungera.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in