Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Why do we celebrate Thanksgiving Day?

Kanske har du hört berättelsen om hur Thanksgiving Day började med en fest mellan Wampanoag-folket och pilgrimerna år 1621? Numera är det en känd helgdag i USA som firas i november. I utbildningsklippet får du veta hur och när den nationella helgdagen firas – samt höra den mörkare historien om mötet mellan urfolk och nybyggare.

Utbildningsklippet är på engelska, med valbar engelsk undertext.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i juni 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991270
0,00 kr

I det här utbildningsklippet, med engelskt tal och text, får du lära dig om Thanksgiving Day.

Undervisningen i engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Kommunikationens innehåll

  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i oli­ka sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Lyssna och läsa – reception

  • Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, be­rättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, ny­he­ter, reportage och tidningsartiklar.

Engelska 5 ska behandla följande centrala innehåll:
Kommunikationens innehåll

  • Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Reception

  • Sökning av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag och utifrån olika syften. Värdering av källornas relevans och trovärdighet.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in