Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

En julsaga / A Christmas Carol – in context

Lagom till julen 1843 utkom den brittiske författaren Charles Dickens med en julberättelse. Huvudpersonen är den osympatiske Ebenezer Scrooge, som genomgår en förändring och blir en bättre människa.

En julsaga var full av julsymbolik, spänning och tragik. Trots att det har gått över 150 år sedan den skrevs är berättelsen fortfarande populär som saga, pjäs och film. I utbildningsklippet skildras Storbritannien på 1800-talet, där fattigdom och barnarbete var vanligt. Du får höra bakgrunden till berättelsen och mer om den gotiska traditionen, populär hos dåtidens författare.

Utbildningsklippet finns både med svensk och engelsk undertext.


Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i november 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991237
0,00 kr

I utbildningsklippet får du veta mer om bakgrunden till Charles Dickens klassiker "En julsaga".

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Läsa och skriva

  • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Undervisningen i engelska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Lyssna och läsa – reception

  • Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Engelska 5

Reception

  • Skönlitteratur och annan fiktion.


Engelska 6

  • Teman, form och innehåll i film och skönlitteratur. Författarskap i relation till litterär epok.


Engelska 7

Reception 

  • Samtida och äldre skönlitteratur inom olika genrer, till exempel dramatik.


Svenska 1

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.


Svenska 2

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker.


Svenska 3

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.


Litteratur

Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande estetiska ideal samt hur författare och verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in