Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den store Gatsby

En författare och dennes verk påverkas av sitt samhälle. Ett tydligt exempel är F. Scott Fitzgeralds klassiker Den store Gatsby. Boken anses vara en av de stora amerikanska romanerna och utspelar sig under det glada 1920-talet, åren innan den stora depressionen.

I utbildningsklippet möter du det USA som Fitzgerald levde i; med överdådig rikedom för de priviligierade, jazzålder och bootlegging. Du får bakgrunden till boken och veta mer om författaren. Utbildningsklippet finns både med svensk och engelsk undertext.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i december 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar:
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991198v2
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får du lära dig om bakgrunden till boken och författaren F. Scott Fitzgerald.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Berättande texter och sakprosatexter

  • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Svenska 1

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Svenska 2

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker.

Svenska 3

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp.

Litteratur

Sambandet mellan skönlitteraturen och andra konstarter, dvs. hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle, sin kultur och av rådande estetiska ideal samt hur författare och verk har påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in