Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Tryck i vätskor och gaser

I det här programmet undersöker vi tryck i vätskor och gaser. Vi tittar närmare på vad vätskor och gaser är för något medan olika begrepp förklaras, som flytförmåga och densitet. Vi får också lära oss vad det är som gör att ett flygplan kan flyga.

Vi undersöker vad tryck är för något och hur vätskor beter sig under högt respektive lågt tryck. Programmet beskriver även Pascals princip och dess betydelse för hur vi använder vätskor och tryck idag.

Artikelnummer
KMEDIA1215
200,00 kr
I det här programmet undersöker vi tryck i vätskor och gaser. Vi tittar närmare på vad vätskor och gaser är för något samtidigt som olika begrepp förklaras, bl.a. flytförmåga och densitet.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto