Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Rättvisemärkt

Nöden i världen är stor, men det är också viljan att hjälpa. Hur kan man göra en insats för fattiga människor som har ett varaktigt värde? Det är det filmen om Rättvisemärkt handlar om. Rättvisemärkt, eller Fair Trade som det heter på engelska växer i betydelse i länder med fattig befolkning. I korthet går systemet ut på att garantera jordbrukare ett stabilt pris på deras produkter, ett pris som oftast ligger något över det som annars gäller på marknaden. I filmen får vi möta lantbrukare i Dominikanska republiken och Kenya samt generalsekreteraren för Rättvisemärkt i Sverige.

Artikelnummer
KMEDIA1153
200,00 kr
Nöden i världen är stor, men det är också viljan att hjälpa. Hur kan man göra en insats för fattiga människor som har ett varaktigt värde? Det är det filmen om Rättvisemärkt handlar om.

Undervisningen i hem- och konsumentkunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 1-6

Miljö och livsstil
• Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
• Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 4-6

Information och kommunikation
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.


Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Samhällsresurser och fördelning
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto