Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kroppen: Vad händer inuti när vi tänker?

Kroppen är en komplicerad maskin där alla delar hör ihop och samarbetar. Den är också full av olika organ – så kallas våra kroppsdelar!

I det här utbildningsklippet lär du dig vad som händer inuti kroppen när vi tänker. Vi undersöker till exempel hur hjärnan och nervsystemet samarbetar för att du ska kunna göra saker. Du får även följa med till ”Nervsystemet AB” och se hur företaget arbetar!

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Koll på Kroppen! (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991281
0,00 kr

Ett utbildningsklipp för yngre elever som lär dem vad som händer inuti kroppen när man tänker. Vi visar till exempel hur hjärnan och nervsystemet samarbetar.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Kropp och hälsa

  • Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.
  • Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kropp och hälsa

  • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in