Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kroppen: Hur kan vi röra oss?

Kroppen är en komplicerad maskin där alla delar hör ihop och samarbetar. Den är också full av olika organ – så kallas våra kroppsdelar!

I det här utbildningsklippet lär du dig om de viktiga organ som hänger ihop med att vi kan röra på oss: skelettet, lederna och musklerna. Var finns de i kroppen? Hur kan vi stå, springa och allt annat vi behöver kunna göra?

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i december 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Koll på Kroppen! (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991280
0,00 kr

Ett utbildningsklipp för yngre elever som lär ut hur vi kan röra på oss. Vi tittar närmare på skelettets, ledernas och musklernas funktioner.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Kropp och hälsa

  • Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.
  • Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Kropp och hälsa

  • Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in