Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Korrespondenterna: Med livet som insats

"Korrespondenterna tar upp globala frågor genom människors berättelser. Ett reportagemagasin som med lust, nyfikenhet och engagemang skildrar sammanhang i världen med ett personligt berättande.

Världen över riskerar vanliga människor sina liv i sitt dagliga arbete. De hotas, misshandlas och mördas för att de i sin gärning utmanar mäktiga intressen. Möt tolken som riskerat sitt liv för svenska försvaret men som nu tvingas gömma sig i Afghanistan, kvinnan som hjälper Kabuls narkomaner, miljöaktivister i Kambodja och människorättskämpar i knarkkrigets Mexiko.

Programledare: Stefan Åsberg som tillsammans med fotograf Niclas Berglund med livet som insats spelat in programmet i Kabul.

Innehåll:
00:00 - 1. Tolken, Afghanistan
05:44 - 2. Mamman, Mexico
13:25 - 3. Narkotikamaffians fiende, Afghanistan
20:22 - 4. Miljöaktivisterna, Kambodja

Artikelnummer
ETS5121
200,00 kr

I det här avsnittet reser vi världen över för att träffa vanliga människor som riskerar sina liv i sitt dagliga arbete.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap 7–9:
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse. 
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. 
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. 

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. 
• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. 
• Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Ur det centrala innehållet – Samhällskunskap Gy:
• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. 
• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter. 

Eleverna ska i Samhällskunskap ges förutsättningar att utveckla: 
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå u tifrån olika tolkningar och perspektiv. 

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto