Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jorden i omvandling del 4: Vittring och jord

I det här programmet tittar vi på de mäktiga krafterna hos vittring samt lär oss mer om jord. Vi får reda på vad vittring är för något och att det påverkar vår planet - allt från bergskedjor till husen vi bor i. Vi lär oss egenskaperna hos mekanisk vittring, som frostsprängning, solsprängning och rotsprängning, samt om kemisk vittring och hur dessa olika typer av vittring påverkar olika material. Programmet tar även upp vilka beståndsdelarna i jord är och hur jord bildas.

Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning
- Vittring
- Mekanisk vittring
- Kemisk vittring
- Jord - Sammanfattning

Artikelnummer
KMEDIA1274
200,00 kr

Programmet visar de mäktiga krafterna hos vittring samt lär oss mer om jord. Vi lär oss bland annat att det finns olika typer av vittring och vilka material dessa påverkar, samt hur jord bildas.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto