Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jorden i omvandling del 1: Plattektonik

I det här programmet undersöker vi några av jordens fantastiska krafter och lär oss bland annat om hur berg bildas. Vi lär oss om kontinentaldriftsteorin och hur teorin om plattektonik utvecklades med hjälp av nyare forskning. Vi undersöker de viktigaste delarna av teorin om plattektonik, som upptäckten av mittoceaniska ryggar, oceanbottenspridning och geologiska bevis från havsbottnen. Programmet visar med tydlig grafik även på hur plattor kan växelverka med varandra och ge upphov till många spännande fenomen.

Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning
- Kontinentaldriftsteorin
- Bevis som stödjer kontinentaldriftsteorin
- Teorin om plattektonik
- Kolliderande plattor
- Olika typer av plattgränser
- Eldens och isens land
- Sammanfattning

Artikelnummer
KMEDIA1271
200,00 kr

I det här programmet undersöker vi plattektonik och får reda på oss hur bl.a. berg bildas. Vi lär oss om kontinentaldriftsteorin och hur teorin om plattektonik utvecklades.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in