Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jorden i omvandling del 3: Krafter som formar jorden

I det här programmet får vi följa några fascinerande exempel på hur jordens yta formas. Vi lär oss om jordens inre och yttre krafter som påverkar jordytan och som formar vår jord.

Programmet undersöker de inre krafterna veckning och förkastning. Vi får lära oss om olika yttre fenomen som transport och erosion - däribland vatten i rörelse, vind, vågor och glaciärer. Vi går igenom begreppet sedimentering och visar på några exempel på fenomen som skapas av sedimentering.

Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning
- Den rörliga jordskorpan
- Veckning
- Förkastning
- Yttre eller exogena krafter
- Ras, skred och slamströmmar
- Vatten i rörelse
- Erosion
- Vågor
- Erosion
- Vind
- Erosion
- Glaciärer
- Erosioner
- Sedimentering
- Sammanfattning

Artikelnummer
KMEDIA1273
200,00 kr

I detta program lär vi oss om jordens inre och yttre krafter som påverkar jordytan och som formar vår jord. Vi går bland annat igenom begrepp som veckning, transport, erosion och sedimentering.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto