HVB - hem för vård eller boende

Vad är ett HVB-hem? I den här filmen får vi genom dramatiseringar och intervjuer med behandlingsassistenter lära oss om vad HVB-hem är och hur de fungerar.

Vi lär oss vilka olika typer av boende som finns, som till exempel familjehem och SiS-boende och hur de skiljer sig åt. Vi går också igenom begrepp som IVO och socialtjänstlagen. En film för äldre elever för att lära sig mer om denna del av välfärden.


“Jag tyckte att filmen var jättebra! Den förklarade på ett bra sätt vad ett HVB-hem är.”
– Gymnasieelev, årskurs 3

“Jag lärde mig att det finns sån här hjälp, för de som verkligen behöver det.”
– Gymnasieelev, årskurs 2

“Jag lärde mig vad det innebär att bo och jobba på ett HVB-hem.”
– Gymnasieelev, årskurs 2
Artikelnummer
KMEDIA1784
200,00 kr

Vad är ett HVB-hem? I den här filmen får vi genom dramatiseringar, och intervjuer med behandlingsassistenter, lära oss om vad HVB-hem är och hur de fungerar.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
• Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Examensmål för Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet)

Utbildningen ska ge eleverna färdigheter i att utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom området, såsom stöd och hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och socialpedagogiska uppgifter. Dessa arbetsuppgifter ska utföras på ett yrkesmässigt sätt, dvs. etiskt, estetiskt, hygieniskt, rehabiliterande eller habiliterande, ergonomiskt och hälsofrämjande.