Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mitt psyke och jag – berättelsen om Linnea

En ärlig och personlig berättelse om ett ämne som berör många, men som få vågar prata om.

Tre av fyra har någon erfarenhet av psykisk ohälsa, som drabbad, anhörig eller vän. Många vågar inte prata om det, av rädsla för hur omgivningen skall reagera.
Linnea, 23 år, filmade under ett halvår sin vardag med mobilen. Personligt och öppenhjärtigt berättar hon sin historia om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Du ser samtidigt hur det påverkar hennes familj och omgivning.

”Jag valde att vara med och filma mig själv för att öka kunskapen och förståelsen om hur det kan vara att vara drabbad, både för de som inte själv är drabbade och de som ännu inte vågat söka hjälp.”
Linnea, lider av OCD och återkommande depressioner

Artikelnummer
ETS5126
200,00 kr

Linnea, 23 år, filmade under ett halvår sin vardag med mobilen. Personligt och öppenhjärtigt berättar hon sin historia om hur det är att leva med psykisk ohälsa.

LÄROPLANSMÅL – Lgr11
Ur det centrala innehållet – Biologi 7-9
Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Ur det centrala innehållet – Idrott och Hälsa 7-9
Hälsa och livsstil
• Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

LÄROPLANSMÅL – Lgy11
Ur det centrala innehållet – Naturkunskap Gymnasiet
• Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna.
• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Eleverna ska i Naturkunskap ges förutsättningar att utveckla:
4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in