Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Hornborgasjöns tranor

Hornborgasjön är kanske den starkaste symbolen för tranor i Sverige. Denna grunda insjö ligger i Västergötland, i närheten av Skara. Men varför kommer de just hit?

I det här utbildningsklippet ska vi lära oss om tranorna vid Hornborgasjön. Vi tar bland annat reda på hur deras resväg ser ut och varför de kommer tillbaka till samma sjö, år efter år.

Artikelnummer
NK-360
0,00 kr

I klippet lär vi oss om Hornborgasjön och dess tranor.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Året runt i naturen
- Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
- Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Natur och miljö
- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
- Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in