Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Historiska källor

För att förstå vår historia är källor väldigt viktiga. Men för att få hela historien måste man samla ihop flera olika källor, som pusselbitar. I den här filmen ska vi lära oss om olika typer av historiska källor och vad de kan berätta om historien. Vi går igenom källor som bilder, föremål, ljudinspelningar samt olika sorters skrifter. Vi lär oss också vad det innebär om en källa är avsiktlig eller oavsiktlig, samt hur betraktarens perspektiv kan påverka en historisk källa.

En film för elever i grundskola och gymnasium när de lär sig om historiska källor i ämnet historia.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/historiska-kallor-1876km/c843770c-80c8-49bc-8d3b-2d15cdf963e8

Kapitel:
Inledning (00:00–00:44)
Bilder (00:45–03:25)
Föremål (03:26–04:56)
Ljud (04:57–06:22)
Skrift (06:23–09:01)
Värdering och hantering av källor (09:02–12:32)
Perspektiv (12:33–14:30)
Avslutning (14:31–Slut)

“Eftersom vi arbetar med källkritik i bl.a. historia är den här filmen bra som komplement till den ordinarie undervisningen. Pedagogisk och tydlig!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1876
200,00 kr

Vad är en historisk källa? Hur kan vi tolka och värdera olika historiska källor? I den här filmen ska vi lära oss om olika typer av historiska källor och vad de kan berätta om historien.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
- Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950
- Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
- Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Historia 1a1
- Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
- Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in