Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Gustav Vasa

Många av er har nog redan hört talas om Gustav Vasa, som var kung för 500 år sedan – men vem var han...?

I det här utbildningsklippet målar vi upp de viktigaste händelserna i kungens liv och berättar om vad som gjorde honom speciell. Vi tar även upp varför så många känner till Gustav Vasa idag.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i januari 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
Edu991233
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig övergripande om Gustav Vasa.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll:

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in