Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vasaloppet

Den första söndagen i mars kämpar tusentals skidåkare från olika länder i världens äldsta och största längdskidlopp – det nio mil långa Vasaloppet!

I utbildningsklippet berättar vi om Vasaloppet och dess historia. Du får även höra berättelsen om Gustav Vasas äventyr i Dalarna på 1500-talet – vilket namngav tävlingen!

Till detta utbildningsklipp finns:

 • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
 • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
 • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
 • Lärarhandledning
 • Eduklips minilektion (en "Grej of the Day"" att använda med utbildningsklippet)
 • Manus
Artikelnummer
EDU991209
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig om Vasaloppet och dess historia.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel i gatunamn, minnesmärken och reklam.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

 • Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
 • Analys av historiebruk kopplat till någon tidsperiod, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

 • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

Undervisningen i idrott och hälsa ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Friluftsliv och utevistelse

 • Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in