Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Stockholms blodbad

I den här filmen ska vi gå igenom de händelser som ledde fram till vad som kallas Stockholms blodbad. Vi lär oss bland annat varför drottning Margareta I bildade Kalmarunionen, vem Kristian Tyrann var och hur det kom sig att närmare hundra personer avrättades 1520. Vi går också igenom vilken roll Gustav Eriksson hade och hur landet Sverige bildades.

Filmen passar bra för elever i senare delen av mellanstadiet samt högstadiet, när de läser om Sveriges historia.

Kapitel:
Inledning (00:00-00:57)
Kalmarunionen (00:58-02:30)
Kristian II (02:31-05:49)
Danska invasionen (05:50-09:30)
Blodbadet (09:31-11:46)
Gustav Vasa (11:47-13:55)
Sammanfattning (13:56-SLUT)


“Vi har jobbat länge med Stockholms blodbad, vet man inget om händelse så är den bra. Jag tyckte att den var bra för man mixade med animerat och spelfilm.”
– Elev, åk 5

“Man ska titta på filmen för att lära sig om hur blodbadet började, slutade och vilka som var med om händelsen. Jag gillade den väldigt mycket för att man förstod allt.”
– Elev, åk 5

“Jag tyckte den var bra för att den hade mycket fakta. Jag lärde mig att drottning Margareta kom på kalmarunionen. Den var lärorik.”
– Elev, åk 5


Artikelnummer
Sol7503
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om de händelser som ledde fram till vad som kallas Stockholms blodbad. Vi lär oss bland annat om Kalmarunionen och vem Kristian Tyrann var.

Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500
• De nordiska staternas bildande.

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500–1700
• Den svenska statens framväxt och organisation.
• Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
• Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Hur historia används och historiska begrepp
• Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
• Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.


Undervisningen i Historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in