Geologi: Mineral

Geologi är läran om jorden och dess yta. I den här filmen ska vi lära oss om mineral – en viktig byggsten för vår planet. Det finns i bergarter, i jordskorpan, och i den lösa jorden. Och många viktiga grundämnen är mineral; kol till exempel. Filmen undersöker vad mineral är, hur det bildas och hur det grupperas. Vi lär oss om mineralers kristallformer, samt begrepp som “streck” och “silikater”.

Filmen passar bra för elever i mellan- och högstadiet när de läser om kemin i naturen.


Kapitel:
Inledning (00:00–00:47)
Hur bildas mineral? (00:48–02:32)
Vad är mineral? (02:33–05:17)
Gruppering av mineral (05:18–06:40)
Identifiering av mineral (06:41–10:45)
Sammanfattning (10:46–SLUT)


Artikelnummer
KMEDIA1796
200,00 kr

Geologi är läran om jorden och dess yta. I den här filmen ska vi lära oss om mineral, en viktig byggsten för vår planet. Vi undersöker vad mineral är, hur det bildas och hur det grupperas.

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att (Grundskolan):

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Kemin i naturen
• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Undervisningen i kemi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.