Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

England – en industriregion i förändring

Varför kallas England industrins vagga? Och hur ser det ut idag, så många år efter den industriella framgången?

I den här filmen ska vi besöka Manchester och Liverpool i England. Vi undersöker bakgrunden till den industriella revolutionen och tittar närmare på hur det ser ut i de gamla brittiska industriorterna idag.

Artikelnummer
KMEDIA1650
200,00 kr

Varför kallas England industrins vagga? Och hur ser det ut idag, så många år efter den industriella framgången?

Undervisningen i Historia ska behandla följande enligt läroplan
(Högstadiet)
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Undervisningen i Engelska ska behandla följande enligt läroplan
(Högstadiet)
• Talad engelska med viss regional och social färgning. 
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. 
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto