England – en industriregion i förändring

Varför kallas England industrins vagga? Och hur ser det ut idag, så många år efter den industriella framgången?

I den här filmen ska vi besöka Manchester och Liverpool i England. Vi undersöker bakgrunden till den industriella revolutionen och tittar närmare på hur det ser ut i de gamla brittiska industriorterna idag.

Artikelnummer
KMEDIA1650
200,00 kr

Varför kallas England industrins vagga? Och hur ser det ut idag, så många år efter den industriella framgången?

Undervisningen i Historia ska behandla följande enligt läroplan
(Högstadiet)
• Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. 
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Undervisningen i Engelska ska behandla följande enligt läroplan
(Högstadiet)
• Talad engelska med viss regional och social färgning. 
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar. 
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.