Republiken Irland – en överblick

Följ med på en rundresa i republiken Irland! Vi lär oss bland annat om klimatet och landskapet – den dramatiska kusten med branta klippor, samt inlandet med böljande gröna kullar. Vi besöker huvudstaden Dublin och får se hur man firar nationaldagen – S:t Patricks Day!
Filmen finns med svenskt tal.

Kapitel:
Inledning (00:22 - 01:51)
Klimat (01:52 - 03:47)
Landskap och hur marken används (03:48 - 05:10)
Mossar och torv (05:11 - 06:38)
Kust och turism (06:39 - 07:31)
Historia och kultur (07:32 - 09:13)
Irlands nationaldag (09:14 - 10:41)
Republiken Irlands huvudstad Dublin (10:42 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7335
200,00 kr

Följ med på en rundresa i republiken Irland! Vi lär oss bland annat om klimatet och landskapet. Vi besöker bland annat Irlands dramatiska kust samt huvudstaden Dublin.

Undervisningen i Geografi (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Syfte med undervisning i ämnet Geografi enligt läroplan

• Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Undervisningen i Engelska (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social färgning.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.


Inlärningsmål:
- Att lära sig om andra länder i Europa är viktigt för omvärldsförståelsen.
- Att utveckla kunskaper om landet Irland.
- Att öva engelska (med irländsk accent) genom att lära sig om Irlands geografi och kultur.