Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Dagböcker från förintelsen – Ungdomars verkliga berättelser

Den här filmen levandegör ungdomars dagboksanteckningar från Förintelsen. Ungdomar som lyssnade på musik, sportade, gick på bio och planerade för sin framtid, blev helt plötsligt ryckta från sin vardag in i en helt annan verklighet. Denna nya verklighet där förföljelse, svält och dödshot präglade deras liv, skrev de om i sina dagböcker.

Berättelserna om de unga offren kommer till liv genom att texterna läses av begåvade unga skådespelare.
Dokumentären väver samman personliga bilder, handskrivna sidor och teckningar från dagböckerna samt arkiverade filmer. Filmen nominerades till två Emmy Awards ®.

"....De hjärtskärande vittnesbörden om nazisternas ohyggliga förbrytelser kommer betraktaren mycket nära, allrahelst som uppläsarna har samma ålder som dagboksskrivarna.
Starka känslor av skräck, vrede, förödmjukelse kommer till uttryck på ett sätt som är lätt att identifiera sig med, särskilt för den unga målgrupp filmen vänder sig till.
Materialet ansluter till läroplanens mål och är avsett att användas i Historia på högstadiet, gymnasiet och i vuxenundervisningen. Innehållet väcker många frågor och inbjuder till diskussion."
– BTJ (Bibliotekstjänst), Häftepos 15301186, Lektör Margaretha Holstenson


Kapitel:
Inledning
(00:00) Klaus Langer, 14 år – Tyskland
(03:25) Peter Feigl, 13 år – Frankrike
(06:01) Elisabeth Kaufmann, 16 år – Frankrike
(09:14) Dawid Rubinowicz, 12 år – Polen
(12:53) Yitskhok Rudashevski, 15 år – Litauen
(16:57) Ilya Gerber, 18 år – Litauen
(24:04) Petr Ginz, 14 år – Tjeckoslovakien
(27:02) Eva Ginzova, 14 år – Tjeckoslovakien
(29:27) Anonym flicka, okänd ålder – Polen
(32:55) Miriam Korber, 18 år – Rumänien
(38:18) Elsa Binder, 21 år – Polen
(42:30) Slutord (45:08)

Artikelnummer
ETS5030
200,00 kr

Ungdomar som levde helt vanliga liv, blev ryckta från sin vardag in i en helt annan verklighet. Filmen bygger på verkliga dagboksanteckningar som unga skrev under Förintelsen.

Historia (åk 7-9)
Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950
• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Hur historia används och historiska begrepp
• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Historia 1a1 (Gymnasiet)
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
• Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in