Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Varför går vi i skolan?

Varför finns skolan, vilka jobbar på skolan, och vad ska vi lära oss? Med hjälp av elever i årskurs tre, ska vi undersöka detta. Filmen berättar bland annat vad skolplikt är och varför det finns något som kallas för läroplan.

Vi får också veta att vi inte bara lär oss läsa, skriva och räkna i skolan, utan vi lär oss också att passa tider och hur vi kan vara bra kompisar.

Det här är en film för elever i förskola, lågstadiet och mellanstadiet, när de lär sig om skolan i ämnet samhällskunskap. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/varfor-gar-vi-i-skolan-sol7601/11605ee1-9df8-420c-9706-fb05e28356e0

Kapitel:
Inledning (00:00–00:41)
Varför finns skolan? (00:42–03:00)
Vilka jobbar på skolan? (03:01–05:18)
Vad lär du dig i skolan? (05:19–07:43)
Varför är skolan viktig? (07:44–Slut)

“Jag tycker den är jättebra! Det är ju lika viktigt att skaffa kompisar som att lära sig räkna och läsa!”
– Elev, förskoleklass

“Jag tycker att det är toppen med en film som handlar om varför skolan finns. Jag upplever att man i varje klass har elever som saknar motivation, ofta kopplat till att de inte förstår syftet med skolan. De förstår inte varför de behöver gå i skolan och vad de själva får ut av det. Den passar även bra när man jobbar med samhällsfunktioner.”
– Lärare, lågstadiet

Artikelnummer
Sol7601
200,00 kr

Varför går vi i skolan? Vad ska vi lära oss? Vilka jobbar på skolan? Varför är skolan viktig? Det får vi lära oss i den här uppskattade filmen för yngre barn.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1−3
Att leva i närområdet
- Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Individer och gemenskaper
- Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Rättigheter och rättsskipning
- De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in