Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Att vara en bra kompis

Hur vi är mot varandra spelar stor roll för hur vi trivs i skolan! I den här filmen får barn själva berätta om hur en bra kompis är, och ge exempel på situationer som de har varit med om. Vi träffar även en representant från stiftelsen Friends som ger tips på hur man kan vara en bra kompis. Barnen berättar bland annat hur det känns att vara utanför och att det är viktigt att våga säga förlåt och att sätta stopp för sådant som inte känns okej. Vi får också veta varför ordet “Hej!” är så viktigt!

En film för elever i låg- och mellanstadiet när de lär sig om kamratskap och vänskapsrelationer.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/att-vara-en-bra-kompis-sol7592/84eb95a6-4765-453a-97a1-5bbc293e2337

Kapitel:
Inledning (00:00–01:26)
Att få vara med (01:27–05:00)
Hur kan du vara en bra kompis? (05:01–07:00)
Att göra någon illa (07:01–10:29)
Att säga hej (10:30–Slut)

“Bra att det utspelar sig på skolgården med verkliga barn, Friends som organisation är bra att det lyfts också!”
– Lågstadielärare

Artikelnummer
Sol7592
200,00 kr

I den här filmen får barn själva berätta om hur en bra kompis är, och varför man ska vara en bra kompis. Vi träffar även en representant från stiftelsen Friends som ger tips och svarar på frågor.

1. Skolans värdegrund och uppdrag
Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3
Att leva tillsammans
- Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Individer och gemenskaper
- Sociala roller och normer i olika sammanhang, till exempel inom familjen och i vänskapsrelationer. Könsroller, jämställdhet och sexualitet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in