Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Tomtar och troll

Den här filmen tar oss med på en resa genom ett trollikt landskap utifrån ett barns perspektiv. I följe är Ulla Ehrensvärd, känd för bl.a. boken Den svenska tomten. Vi får se bilder och dramatiseringar på typiska tomtar och troll samt lyssna på spännande historier. Vi lär oss mer om hur de lever, ser ut och vilken betydelse de hade förr.  Filmen tar även upp Jenny Nyström och John Bauers betydelse för hur vi ser på tomtar och troll.
Bilder av Jenny Nyström och John Bauer.

Artikelnummer
KMEDIA1002
200,00 kr

Filmen tar oss med på en resa genom ett trollikt landskap utifrån ett barns perspektiv. Vi lär oss mer om hur tomtar och troll lever, ser ut och vilken betydelse de hade förr.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
• Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Berättande texter och sakprosatexter
• Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in