Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Svenska städer: Malmö

Sveriges tredje största stad brukar kallas "parkernas stad” och här talas över 100 språk…

Svenska städer: Malmö tittar närmare på vad som utmärker Malmö. Du lär dig bland annat om stadens historia och hur närheten till övriga Europa påverkar staden. Utbildningsklippet tar även upp några av de utmaningar som det snabbväxande Malmö står inför.

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i december 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Undersök staden (elevmall)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991201
0,00 kr

I det här utbildningsklippet lär du dig om Malmö.

Undervisningen i samhällsorienterande ämnen ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva i närområdet

  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer

  • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

  • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in