Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Retorik - konsten att nå fram

Vill du bli bättre på att kommunicera och nå ut med ditt budskap? Vill du uppnå dina mål och genomföra effektivare presentationer? Den här filmen hjälper dig att nå fram med ditt budskap på ett effektivare sätt genom konkreta råd. Filmen ger en grund i hur man med retorikens hjälp kan planera och kommunicera sitt budskap så effektivt som möjligt.

Det här programmet undersöker hur professionella yrkesutövare använder retorik i vardagen och vi får bl.a. träffa framgångsrika lärare, säljare och projektledare samt experter på retorik. Intervjuerna varvas med konkreta exempel i form av dramatiseringar av olika situationer. Meningen är att du ska inspireras av berättelserna och dramatiseringarna i filmen och få konkreta råd om hur du kan kommunicera bättre. I filmen går vi också igenom en retorisk modell som hjälper dig att bättre planera dina presentationer.

Den retoriska modellen är utarbetat av retoriklärarna Fredrik Söderquist och Istvan Pusztai som är lärare vid Institutionen för Kommunikation, medier och it vid Södertörns Högskola. Fredrik Söderquist medverkar också i filmen som retorikexpert.

”Retorik – konsten att nå fram” riktar sig mot både elever och lärare, som befattningshavare i näringsliv och förvaltning.

Artikelnummer
KMEDIA1221
200,00 kr
Vill du bli bättre på att kommunicera och nå ut med ditt budskap? Uppnå dina mål och genomföra effektivare presentationer? Den här filmen ger konkreta råd, exempel och en användbar retorisk modell.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk
• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
• Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto