Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Om kaosteorier

Hur bemästrar vi kaos? Tack vare olika kaosteorier kan vi idag enklare räkna ut sannolikheten för något. Forskningen har gett oss begrepp som normalfördelning (Gausskurvan) och fjärilseffekten.

Utbildningsklippet inleds med Isaac Newton på 1600-talet och avslutas i modern tid. Följ med på en hisnande snabb resumé om några av matematikens viktigaste upptäckter!

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper) Vi har i juni 2023 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Manus
Artikelnummer
EDU991227
0,00 kr

I det här utbildningsklippet tittar vi övergripande på några viktiga upptäckter matematiker gjort kring kaosteorier.

Undervisningen i matematik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Taluppfattning och tals användning

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Sannolikhet och statistik

  • Sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikhet i olika situationer.
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de tolkas och används för att be­skriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan di­gitala verktyg.

Matematik 1a ska behandla följande centrala innehåll:
Sannolikhet och statistik

  • Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.
  • Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och yrkesliv, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in