Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kvadrater, trianglar och kvadratrötter

Kvadraten har speciella egenskaper. För att inte tala om trianglar och kvadratrötter! Genom århundradena har de bjudit på speciella matematiska utmaningar.

Vi börjar med babylonierna och träffar därefter Pythagoras, Euklides, Rafael Bombelli och Leonhard Euler. Följ med på en hisnande snabb resumé av några av matematikens viktigaste upptäckter!

Till detta utbildningsklipp finns:

  • Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har i juni 2022 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
  • Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
  • Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
  • Lärarhandledning
  • Eduklips mall för att skapa en egen Minilektion
  • Manus
Artikelnummer
EDU991225
0,00 kr

Följ med på en hisnande snabb resumé av några av matematikens viktigaste upptäckter: Om en pythagoreisk trippel, Pythagoras sats och kvadratrötter!

Undervisningen i matematik ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9

Taluppfattning och tals användning

  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Matematik 1a ska behandla följande centrala innehåll

Matematik inom karaktärsämnen och yrkesliv Matematiska begrepp som är relevanta för karaktärsämnen och yrkesliv, till exempel proportionalitet, skala, Pythagoras sats, procent och andelar, indexmått, vinstmarginal, jämvikt, felmarginaler, symmetrier, vektorer, trigonometriska funktioner och matematiska begrepp som utvecklas under förskoleåldern.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in