Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vi lär oss om: Newtons rörelselagar

Newtons tre rörelselagar är grundläggande för många områden inom fysiken, däribland kollision mellan föremål. I den här filmen ska vi lära oss om Newtons tre rörelselagar; tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och motverkan. Med hjälp av rörelselagarna lär vi oss bland annat varför säkerhetsbälten är så viktiga.

Filmen fungerar utmärkt för elever i högstadiet som läser fysik och ska lära sig om krafter och rörelser.

Kapitel:
Inledning (00:00-01:06)
Newtons första rörelselag – Tröghetslagen (01:07-02:53)
Newtons andra rörelselag – Accelerationslagen (02:54-08:55)
Newtons tredje rörelselag – Lagen om verkan och motverkan (08:56-10:45)
Sammanfattning (10:46-SLUT)


“Intressant och modern!”
– Lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7498
200,00 kr

I den här filmen undersöker vi Newtons rörelselagar; tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och motverkan.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Fysiken och vardagslivet
• Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.


Undervisningen i Fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken och vardagslivet
• Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in