Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Natomedlemskap – vad innebär det?

Vad är Nato, vad får man om man är medlem och vad kostar det? Det ska vi undersöka i det här utbildningsklippet! Med hjälp av generalmajor Thomas Nilsson tar vi reda på vad ett medlemskap i Nato innebär.

Artikelnummer
NK-361
0,00 kr

Vad är Nato, vad får man om man är medlem och vad kostar det? Det ska vi undersöka i det här utbildningsklippet!

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsresurser och fördelning
- Hur hushållens, företagens, bankernas och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få.

Granskning av samhällsfrågor
- Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.


Samhällskunskap 1a1
- Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.

Internationella relationer
- Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.
- Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen.
- Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in