Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Musikens byggstenar

Musik är en stor del av många människors liv, och den är en viktig del av vårt samhälle. Den underhåller oss, informerar och förmedlar känslor. I den här filmen ska vi lära oss om några av de viktiga byggstenar som musik utgörs av: taktart, puls, tempo, rytm, stamton, klang, dynamik, not, notvärde och ackord. Hur vet man vilken taktart musiken går i? Vilka är våra stamtoner? Vad berättar noter? Allt detta ska vi lära oss i filmen om musikens byggstenar!

En film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de lär sig om musikens verktyg i ämnet musik.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/musikens-byggstenar/2bd2cf05-4a9c-4ba1-ab9e-2f31a508f8db

Kapitel:
Inledning (00:00–01:01)
Musikens struktur – taktart, puls, tempo och rytm (01:02–04:08)
Musikens uttryck – stamton, klang och dynamik (04:09–08:10)
Musikens språk – not, notvärde och ackord (08:11–11:10)
Musikens form (11:11–13:55)
Sammanfattning (13:56–Slut)


“En fin produktion som verkligen behövs! Filmen har en variation av olika musik och bra musikalisk gestaltning i alla momenten. Den lämpar sig bra för hela skolans värld då det är en så tydlig gestaltning av de begrepp som behandlas.”
– Musiklärare

Artikelnummer
KMEDIA1830
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om några av de viktiga byggstenar som musik utgörs av. Vilka är våra stamtoner? Vad berättar noter? Det ska vi undersöka!

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Musikens verktyg
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Musikens verktyg
• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
• Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto