Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Medeltida kläder

Med hjälp av textilläraren Michelle Strand får vi lära oss om medeltida kläder. I klippet tittar vi på vilka material de kunde tillverkas av, vilka färger de kunde ha och hur man gjorde för att ta tillvara på tyget på bästa sätt. Vi undersöker även hur synen på klädernas värde förändrats – och varför. Samt får veta skillnader och likheter mellan medeltida kläder och dem vi har på oss idag.

Artikelnummer
NK-374
0,00 kr

I det här utbildningsklippet får vi med hjälp av textilläraren Michelle Strand lära oss om medeltidskläder.

Undervisningen i slöjd ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6

Slöjdens material, verktyg och hantverkstekniker

- Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.


Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

- Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

- Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

- Resurshushållning genom återbruk av material.


Undervisningen i slöjd ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

- Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

- Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och före­mål.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in