Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jämför befolkningsutveckling: Utmaningar och möjligheter

Befolkningen i Italien minskar, samtidigt som italienarna lever längre. Det innebär ett överskott på äldre personer som behöver stöd från den krympande, arbetande, befolkningen. Samtidigt, i republiken Tchad, ökar den unga befolkningen, men de har inte lika lång förväntad livslängd som invånarna i Italien. Vilka utmaningar och möjligheter finns med en minskande respektive ökande befolkning? Hur agerar länderna för att ta tag i sina problem? I den här filmen jämför vi befolkningsutvecklingen i Tchad och Italien för att lära oss om vilka utmaningar och möjligheter som kommer med en ökande respektive en minskande befolkning.

En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser ämnet geografi.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/jamfor-befolkningsutveckling-utmaningar-och-mojligheter-1875km/7acca169-64b2-4143-8c85-de9280358603

Kapitel:
Inledning (00:00–00:51)
Italien – utmaningar och möjligheter (00:52–02:03)
Att öka befolkningstillväxten (02:04–03:36)
Italienska "spökstäder" (03:37–06:44)
Tchad – utmaningar och möjligheter (06:45–09:32)
Att minska befolkningstillväxten (09:33–11:12)
Hinder och möjligheter (11:13–13:33)
Sammanfattning (13:34–Slut)

“Mycket bra komplement till filmen om orsaker och konsekvenser. Utifrån dessa två filmer kan man få ihop två riktigt bra lektioner.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1875
200,00 kr

I den här filmen jämför vi befolkningsutvecklingen i Tchad och Italien för att lära oss om vilka utmaningar och möjligheter som kommer med en ökande respektive en minskande befolkning.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Hållbar utveckling
- Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Geografi 1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in