Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jämför befolkningsutveckling: Orsaker och konsekvenser

I republiken Tchad i Afrika lever närapå hälften av invånarna under fattigdomsgränsen, samtidigt ökar befolkningen stadigt. I Italien är det tvärtom, där minskar istället befolkningen. I den här filmen jämför vi befolkningsutvecklingen i Tchad med Italien för att se orsakerna och konsekvenserna av en ökande respektive en minskande befolkning.

En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser ämnet geografi.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/jamfor-befolkningsutveckling-orsaker-och-konsekvenser-1874km/622829ac-9119-4161-a94d-9b17f6c9c8df

Kapitel:
Inledning (00:00–00:51)
Italien – en minskande befolkning (00:52–03:15)
Sjunkande födelsetal (03:16–04:36)
Framtiden (04:37–05:38)
Tchad – en växande befolkning (05:39–06:58)
Höga födelsetal (06:59–08:37)
En ung befolkning (08:38–10:03)
Flyktingströmmar (10:04–11:07)
Sammanfattning (11:08–Slut)

“Riktigt bra, pedagogisk och intressant film. Använder den gärna själv när jag pratar om befolkning/demografi. Riktigt bra!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1874
200,00 kr

I den här filmen jämför vi befolkningsutvecklingen i Tchad och Italien för att se orsakerna och konsekvenserna av en ökande respektive en minskande befolkning.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Orsaker till och konsekvenser av demografiska mönster och förändringar: befolkningsfördelning, befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Hållbar utveckling
- Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Geografi 1
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in