Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Jack och Pedro på nya äventyr, del 2: Pedros konstutställning

Pedro ska måla tavlor till en konstutställning han ska ha på gården. Men Jack, som är en otålig liten orm, tycker att han ska sluta måla och leka med honom istället.
I sin iver att få Pedro att leka istället för att måla sårar han sin kompis ganska ordentligt och måste sen fundera på hur han ska kunna göra Pedro glad igen.

Kortfilm för yngre om vänskap.

Artikelnummer
KMEDIA11342
200,00 kr
Kortfilm för yngre om vänskap. Pedro ska måla tavlor till en konstutställning han ska ha på gården, Jack blir otålig och vill leka istället.

Ämnesöverskridande mål och riktlinjer enligt läroplan - Normer och värden:

Skolans mål är att varje elev:
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Undervisningen i samhällsorienterade ämnena ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 1-3

• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Individer och gemenskaper
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Undervisningen i bild ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 1-3

Bildanalys
• Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
• Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Undervisningen i bild ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 4-6

Bildanalys
• Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto