Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Drogakuten

Ida har flyttat från sin hemstad för att plugga. Men när hon återvänder över ett lov slängs hon tillbaka till det gemensamma missbruk hon byggt upp med barndomsvännen Otto. När Otto riskerar att dö av en överdos tvingas Ida riskera den trygga framtid hon byggt upp, genom att ringa 112.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om beroendeframkallande medel i ämnet biologi eller idrott och hälsa, men kan även användas som underlag i diskussioner kring svensk drogpolitik och det svenska rättssystemet.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor och fördjupningsuppgifter.

Citat:
“Viktig film. Jag skulle använda den ämnesövergripande när man pratar om droger.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1869
200,00 kr

När Otto riskerar att dö av en överdos tvingas barndomsvännen Ida riskera den trygga framtid hon byggt upp, genom att ringa 112. En svensk kortfilm.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Individer och gemenskaper
- Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet och arbetslöshetsförsäkringen.

Rättigheter och rättsskipning
- Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och
kränkningar i sociala medier.
- Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Möjliga orsaker till och konsekvenser av olika typer av kriminalitet, till exempel korruption, våldsbrott, sexualbrott och hedersrelaterat våld och förtryck. Kriminalvårdens uppgifter.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Natur och miljö
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Idrott och hälsa 1 (gymnasiet)
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
- Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in