Djuren i Afrika

I det här programmet lär vi oss om var Afrika ligger och vilka djur som lever där.

Vi tittar närmare på många olika sorters djur och lär oss om deras egenskaper och hur de grupperas. Vi möter bland annat geckoödlan som inte kan blinka, utan måste slicka sig i ögat! Vi lär oss om gnuer, babianer, giraffer och elefanter.

Vilka är ”The Big Five”? Hur ser en sekreterarfågel ut? Hur högt kan ett termitbo bli? Allt detta lär vi oss om i filmen om djuren i Afrika!

Kapitel:
- Inledning
- Kräldjur
- Däggdjur
- Fåglar
- Insekter och spindeldjur
- Sammanfattning

Artikelnummer
SOL7402
200,00 kr

Vi lär oss om var Afrika ligger och vilka djur som lever där. Vi tittar närmare på många olika sorters djur – som elefanten, noshörningen, lejonet, kameleonten, nilkrokodilen och strutsen.

Undervisningen i biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll enligt läroplan

• Djurs, växters och andra organismers liv.
• Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.